<%= DameCabecera("Diccionari AranÚs - Catalan - Castelhan - FrancÚs") %> <%= DameLogo("onload='event_onload();'") %> <%= DameSeccion("Diccionari AranÚs - Catalan - Castelhan - FrancÚs") %>
Resultats    
<%= damepie() %>